Phần mềm quản lý siêu thị giá rẻ

Phần mềm quản lý siêu thị giá rẻ là 1 ứng dụng của công nghệ thông tin nhằm đáp ứng vào nhu cầu công tác quản lý cửa hàng, doanh nghiệp như quản lý kho, hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên..