Phần mềm bán hàng bằng excel

Phần mềm bán hàng bằng excel được thiết kế dành cho các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, chuỗi các cửa hàng, ... Chuyên nghiệp, dễ dàng sử dụng cho tất cả cửa hàng kinh doanh.