Hướng dẫn cài đặt máy tính tiền Casio SE-S300 và SE-C300

07/04/2015
Hướng dẫn cài đặt máy tính tiền Casio SE-S300 và SE-C300

- Đầu tiên vặn chìa khóa về vị trí PGM

- Đăng nhập ca nhân viên

1. Cài đặt tên hàng

Nhập số 2 và nhấn phím <TỔNG CỘNG> hoặc <SUB TOTAL>

a) Cài đặt tên hàng cho mã hàng bán theo mã số.

- (*A) Nhập mã số của hàng (từ 1 đến 2.000) rồi nhấn vào phím <MÃ HÀNG> hoặc phím <PLU>

- Gõ tên của mã hàng

- Nhấn phím <TIỀN MẶT> (còn có tên là <THANH TOÁN> hoặc <CA/TEND>

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> hoặc <SUB TOTAL> để kết thúc.

b) Cài đặt tên hàng cho mã hàng trực tiếp trên bàn phím

- (*A) Nhấn vào vị trí có tên hàng. Trong trường hợp một phím có 2 tầng hoặc 3 tầng, thì nhấn phím <MENU> tương ứng hoặc nhiều lần để chuyển đến đúng tầng cần cài rồi nhấn vào phím có tên hàng.

- Gõ tên của mã hàng

- Nhấn phím <TIỀN MẶT> (còn có tên là <THANH TOÁN> hoặc <CA/TEND>

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> hoặc <SUB TOTAL> để kết thúc.

2. Cài đặt đơn giá

Nhập số 1 và nhấn phím <TỔNG CỘNG> hoặc <SUB TOTAL>

a) Cài đặt giá cho hàng.

- (*A) Nhập mã số của hàng (từ 1 đến 2.000) rồi nhấn vào phím <MÃ HÀNG> hoặc phím <PLU>

- Nhập giá của mặt hàng

- Nhấn phím <TIỀN MẶT> (còn có tên là <THANH TOÁN> hoặc <CA/TEND>

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> hoặc <SUB TOTAL> để kết thúc.

b) Cài đặt giá cho mã hàng trực tiếp trên bàn phím

- Nhập giá của mặt hàng

- (*A) Nhấn vào vị trí có tên hàng. Trong trường hợp một phím có 2 tầng hoặc 3 tầng, thì nhấn phím <MENU> tương ứng hoặc nhiều lần để chuyển đến đúng tầng cần cài rồi nhấn vào phím có tên hàng.

- Nhấn phím <TIỀN MẶT> (còn có tên là <THANH TOÁN> hoặc <CA/TEND>

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> hoặc <SUB TOTAL> để kết thúc.

3. Nối nhóm hàng

Nhập số 3 và nhấn phím <TỔNG CỘNG> hoặc <SUB TOTAL>

a) Nối nhóm cho một mặt hàng bán theo mã:

- (*A) Nhập 1166 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập mã hàng và nhấn phím <MÃ HÀNG>

- Nhập số nhóm (từ 1 đến 200) và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> để kết thúc.

b) Nối nhóm cho một mặt hàng bán trực tiếp bằng phím:

- (*A) Nhập 1166 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập số nhóm (từ 1 đến 200) và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhấn vào phím mã hàng (nhớ nhấn phím <MENU> tương ứng nếu một phím nhiều mã)

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> để kết thúc.

c) Nối nhóm cho một chuỗi các mặt hàng liên tiếp:

- Nhập 99000004 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập 1166 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập mã hàng bắt đầu và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhập mã hàng kết thúc và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhập số nhóm (từ 1 đến 200) và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> để kết thúc.

4. Cài mức tồn kho tối thiểu

Nhập số 3 và nhấn phím <TỔNG CỘNG> hoặc <SUB TOTAL>

a) Cài tồn kho tối thiểu cho một mặt hàng bán theo mã:

- (*A) Nhập 1466 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập mã hàng và nhấn phím <MÃ HÀNG>

- Nhập mức tồn tối thiểu (lưu ý: tính trên đơn vị 0,001 - một phần nghìn) và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> để kết thúc.

b) Cài tồn kho tối thiểu một mặt hàng bán trực tiếp bằng phím:

- (*A) Nhập 1466 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập mức tồn tối thiểu (lưu ý: tính trên đơn vị 0,001 - một phần nghìn) và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhấn vào phím mã hàng (nhớ nhấn phím <MENU> tương ứng nếu một phím nhiều mã)

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> để kết thúc.

c) Cài tồn kho tối thiểu cho một chuỗi các mặt hàng liên tiếp:

- Nhập 99000004 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập 1466 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập mã hàng bắt đầu và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhập mã hàng kết thúc và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhập mức tồn tối thiểu (lưu ý: tính trên đơn vị 0,001 - một phần nghìn) và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> để kết thúc.

5. Cài đặt thuế cho hàng

Nhập số 3 và nhấn phím <TỔNG CỘNG> hoặc <SUB TOTAL>

a) Cài thuế cho một mặt hàng bán theo mã:

- (*A) Nhập 366 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập mã hàng và nhấn phím <MÃ HÀNG>

- Nhập mức thuế (1) và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> để kết thúc.

b) Cài tồn kho tối thiểu một mặt hàng bán trực tiếp bằng phím:

- (*A) Nhập 366 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập mức thuế (1) và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhấn vào phím mã hàng (nhớ nhấn phím <MENU> tương ứng nếu một phím nhiều mã)

- Quay lại bước (*A) cho mã hàng khác, hoặc

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> để kết thúc.

c) Cài tồn kho tối thiểu cho một chuỗi các mặt hàng liên tiếp:

- Nhập 99000004 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập 366 rồi nhấn phím <TỔNG CỘNG>

- Nhập mã hàng bắt đầu và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhập mã hàng kết thúc và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhập mức thuế (1) và nhấn phím <TIỀN MẶT>

- Nhấn phím <TỔNG CỘNG> để kết thúc.

6. Cách lấy báo cáo:

 Lấy báo cáo tổng hợp

* Ở vị trí X và Z: Nhập số 0 nhấn phím [TIỀN MẶT]

* Ở vị trí X2/Z2

- Tích lũy 2:

+ Chỉ đọc: Nhập số 1 và nhấn phím [TIỀN MẶT]

+ Đọc và xóa: Nhập số 3 và nhấn phím [TIỀN MẶT]

Tích lũy 3:

+ Chỉ đọc: Nhập số 2 và nhấn phím [TIỀN MẶT]

+ Đọc và xóa: Nhập số 4 và nhấn phím [TIỀN MẶT]

XEM THÊM THÔNG TIN TẠI ĐÂY 

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hỗ trợ trực tuyến

Chat skype
KD TỔNG HỢP- 0938 922 844

LÀM ĐẠI LÝ- 0938 799 511

GIẢI PHÁP TÍNH TIỀN-0906665993