Cách sử dụng Máy tính tiền Procash 3B và 04

08/04/2015
Cách sử dụng Máy tính tiền Procash 3B và 04
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (Nhà hàng)

Qui định sử dụng và kiểm tra máy vào mỗi ngày:


- Không để máy trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, những nơi có nhiệt độ cao như gần bếp, lò nhiệt gần các hệ thống phun sương.

- Tuyệt đối không thao tác trên máy khi tay bị ẩm ướt, không để nuớc đổ hoặc rơi vãi trên máy nhất là bàn phím, sử dụng những loại vải mềm và sạch để lau chùi, không dùng những chất tẩy.

THAO TÁC SỬ DỤNG

1/. Kiểm tra và reset số liệu bán hàng của ngày hôm trước


( 8 số 0 )

BAT ĐAU ---> OK ---> MAT KHAU ---> 00000000 ---> BAO CAO --->XOA BAO CAO--->OK --->

(chờ hệ thống reset khoảng 15 giây) C ---> THOAT RA ---> OK

2/. Đăng nhập vào chế độ bán hàng


BAT ĐAU ---> OK ---> NHẬP SỐ 1 ---> OK ---> 1 ---> OK

Chế độ mặc định : CA/NV 1 = 1 ; MẬT KHẨU = 1

3/. Đăng xuất khỏi chế độ bán hàng


MENU --->THOAT RA ---> OK

4/. Thao tác bán hàng lưu dữ liệu vào một bàn mới


NHẬP MÃ SỐ ---> MÃ HÀNG ---> MENU ---> LUU BAN ---> OK ---> NHẬP SỐ BÀN ---> OK

đợi in ra giấy.

5/. Thao tác mở lại bàn cũ thêm hoặc xóa hàng


MENU ---> GOI BÀN ---> NHẬP SỐ BÀN ---> OK

Sau khi thêm mặt hàng mới hoặc xóa, nếu chưa cần thanh toán bạn nhấn phím MENU --> chọn

LƯU BÀN để lưu lại

6/. Thao tác hoàn tất tính tiền cho một bàn


MENU ---> GOI BÀN ---> NHẬP SỐ BÀN ---> OK ---> OK ---> OK

7/. Thao tác có số lượng bán từ 2 trở lên (vd: 5 CÁI)


NHẬP SỐ LƯỢNG ---> NHẤN PHÍM * Time ---> MÃ SỐ ---> MÃ HÀNG ---> OK ---> OK

VD: Khách hàng mua 5 lon bia 333 (mã hàng bia 333 là 6)

5 ---> * Time ---> 6 ---> MÃ HÀNG ---> OK ---> OK

8/. Thao tác xóa một mặt hàng trong một bàn


MENU ---> GOI BÀN ---> NHẬP SỐ BÀN ---> OK --->

nhấn phím mũi tên hoặc ¯ chọn món hàng cần xóa ---> XÓA ---> OK ---> MENU --->

LƯU BÀN ĐỂ LƯU LẠI BÀN.

9/. Thao tác hủy bỏ một bàn đã mở


MENU ---> GỌI BAN ---> NHẬP SỐ BÀN ---> OK ---> HỦY ---> OK

10/. Thao tác kiểm tra các bàn chưa thanh toán


MENU ---> KIEM BAN ---> NHẤN PHÍM C THOÁT

11/. Thao tác gộp bàn (vd: gộp bàn 1 vào bàn 2)


MENU --->GOI BAN --->OK --->NHẬP SỐ BÀN MUỐN GỘP --->OK--->MENU --->GOP BAN--->C

NHẬP SỐ BÀN SẼ GỘP ---> OK ---> HUY BO ---> YES ---> OK

VD: Gộp bàn 1 vào bàn 2

MENU --> GOI BAN --> OK --> 1 --> OK -->MENU -->GOP BAN-->PHÍM C-->2 -->OK -->HUY BO

--> YES --> OK

12/. Thao tác chuyển bàn (vd: chuyển bàn 1 vào bàn 2)


MENU -->GOI BAN-->OK-->NHẬP SỐ BÀN MUỐN CHUYỂN-->OK-->MENU-->LUU BAN-->OK

--> NHẤN PHÍM C --> NHẬP SỐ BÀN MỚI --> OK --> HUY BO

VD: Chuyển bàn 1 qua bàn 5

MENU -->GOI BAN --> OK --> 1 -->OK --> MENU -->LUU BAN--> OK -->NHẤN PHÍM C --> 5 -->

OK --> HUY BO

13/. Thao tác giảm % trên một tổng


MENU ---> GIAM TONG ---> NHẬP SỐ % ---> OK ---> OK ---> OK

VD: Giảm 10% cho tất cả các mặt hàng khi thanh toán. Bạn thực hiện các thao tác sau :

Sau khi đã nhập đầy đủ các mặt hàng. Bạn bấm tiếp các phím sau:

MENU ---> GIAM TONG --> OK ---> 90 ---> OK ---> --->OK --->OK

LƯU Ý: Muốn giảm 5% thì nhập 95, 10% thì nhập 90, 20% thì nhập 80

14/. Thao tác giảm % trên một mặt hàng


MÃ SỐ ---> MÃ HÀNG ---> NHẬP SỐ % --> PHÍM - % (giảm %)---> OK ---> OK

LƯU Ý: Muốn giảm 5% thì nhập 95, 10% thì nhập 90, 20% thì nhập 80

15/. Thao tác cộng % trên một mặt hàng


MÃ SỐ ---> MÃ HÀNG ---> NHẬP SỐ % --> PHÍM + % ---> OK ---> OK

16/. Thao tác giảm trừ tiền (-) trên một mặt hàng


NHẬP GIÁ BÁN ---> GIÁ MỞ ---> MÃ SỐ ---> MÃ HÀNG ---> OK ---> OK

18/. Thao tác trả hàng


MENU ---> RETURN --->OK ---> MÃ HÀNG ---> PLU --->OK ---> OK

19/. Thao tác bán mặt hàng có giá mở (giá bất kỳ do người bán hàng nhập vào)


NHẬP GIÁ ---> GIÁ MỞ ---> MÃ SỐ ---> MÃ HÀNG ---> OK ---> OK

VD: Tôm hùm có giá mở là 250.000 , mã hàng 113

250000 ---> GIÁ MỞ ---> 113 ---> MÃ HÀNG ---> OK ---> OK

20/. Thao tác bán một mặt hàng có 2 giá


VD: Trong hệ thống đã được cài đặt một mặt hàng có hai giá như sau:

Mã Tên hàng Giá

9 Bia 333 10000 giá lẻ

9 Bia 333 9000 giá sỉ

MÃ SỐ ---> MÃ HÀNG ---> GIÁ MỞ (CHỌN GIÁ SỈ) ---> OK

THAO TÁC CÀI ĐẶT


1/. Đăng nhập vào chế độ cài đặt


BAT ĐAU ---> OK ---> MENU ---> 00000000 ---> OK

( 8 số 0 )

Thiết lập chế độ quản lý bàn (chỉ thực hiện 1 lần để cấu hình cho máy hoạt độn)

MO HINH QUAN LY --> KIEU QUAN LY --> NHA HANG --> OK

nhấn phím C để quay về giao diện trước

2/. Thao tác cài đặt một mặt hàng


B1. HANG HOA ---> OK

B2. CAI ĐAT HANG HOA ---> OK

B3. NHAP MA VACH ---> OK VD: 12

B4. NHAP LAI MA SO ---> OK 12

B5. NHAP TEN HANG ---> OK NUOC NGOT

B6. NHẬP GIÁ LẺ ---> OK 5000

B7. NHẬP GIÁ SỈ ---> OK 0

B8. YES ---> OK YES

B9. YES ---> OK YES

B10. YES ---> OK YES

B11. GIAM TRUC TIEP ---> OK YES

B12. 0 ---> OK 0

B13. 1 ---> OK 1

B14. SỐ LƯỢNG KHO ---> OK 100 (là số lượng hiện có tại cửa hàng)

B15. 1 ---> OK 1 (là định mức tồn kho)

Sau khi hoàn tất máy báo một tiếng BEEP và quay về vị trí 1: CÀI ĐẶT HÀNG HÓA

Các bạn lập lại thao tác trên cho các mặt hàng khác.

Các phím ký tự được sử dụng khi nhập tên hàng hóa

Chức năng phím

Phím MENU Lựa chọn kiểu chữ in, thường, chữ số

Phím BACK SPACE Xóa 1 ký tự đứng trước

Phím C Xóa toàn bộ các ký tự đang hiển thị trên màn hình

Phím từ 2 đến 9 Các ký tự ABCD (cách sử dụng như bàn phím điện thoại)

Phím số 1 Chọn các ký tự đặc biệt

bấm 1 lần dấu chấm

bấm 2 lần dấu phẩy

bấm 3 lần dấu hỏi

bấm 4 lần dấu gạch ngang

bấm 5 lần khoảng cách (tạo khoảng cách giữa 2 ký tự)

Phím số 0

bấm 1 lần dấu @

bấm 2 lần dấu (

bấm 3 lần dấu )

bấm 4 lần dấu [

bấm 5 lần dấu ]

3/. Xem thông tin một mã hàng


HANG HOA ---> XOA MA HANG ---> NHAP MA HANG -->

nhấn phím C để quay về giao diện trước

4/. Thay đổi giá một mã hàng


HANG HOA ---> THAY ĐOI GIA --->HANG HOA --->NHAP MA VACH --->NHẬP GIA --->0--->OK

nhấn phím C để quay về giao diện trước

5/. Xóa bỏ một mã hàng


HANG HOA ---> XOA MA HANG ---> NHAP MA VACH ---> OK --> OK

nhấn phím C để quay về giao diện trước

6/. Thêm / thay đổi số lượng tồn kho


HANG HOA - THAY ĐOI SL TON KHO ---> NHAP MA VACH ---> SO LUONG MOI ---> OK

nhấn phím C để quay về giao diện trước

7/. Xóa tất cả mã hàng trong hệ thống


HANG HOA ---> XOA TAT CA PLU ---> OK

nhấn phím C để quay về giao diện trước

8/. Cài đặt tên và mã số ca / nhân viên


CA/NHAN VIEN--->OK ---> CA/NV--->OK --->THEM NV--->OK --->NHAP SO TT NHAN VIEN

---> OK --> NHAP TEN ---> OK ---> PHAM VI ---> OK---> NHAP MAT KHAU ---> NHAP LAI

MẬT KHẨU ---> OK

VD: Thêm vào hệ thống thông tin 1 nhân viên như sau:

Stt = 3 ; Tên = HUY ; Mật khẩu = 3

9/. Xóa thông tin một nhận viên


CA/NHAN VIEN ---> CA/NV ---> XOA CA/NV ---> NHAP MA ---> OK ---> OK

nhấn phím C để quay về giao diện trước

10/. Thay đổi mật khẩu


CA/NHAN VIEN-->CA/NV-->ĐOI MAT KHAU-->NHAP MA -->NHAP MA MOI-->NHAP LAI-->OK

nhấn phím C để quay về giao diện trước

11/. Kiểm tra thông tin nhân viên


CA/CA NV --> CA/NV --> XEM DANH SACH --> OK

nhấn phím C để quay về giao diện trước

12/. Cài đặt tiêu đề hóa đơn (từ dòng 1 đến dòng 5)


DU LIEU --> DAU TIEU DE PHIEU --> NHẬP SỐ DÒNG --> NỘI DUNG --> OK

13/. Cài đặt dòng cuối tiêu đề hóa đơn (từ dòng 1 đến dòng 2)


DU LIEU --> CUOI TIEU DE PHIEU --> NHẬP SỐ DÒNG --> NỘI DUNG --> OK

14/. Điều chỉnh ngày / giờ


DU LIEU --> NGAY & GIO --> NHẬP NĂM THÁNG NGÀY --> NHẬP GiỜ --> OK

15/. Bật / Tắt chức năng in phiếu tự động


DU LIEU --> CHUC NANG IN PHIEU --> CHỌN YES "IN TỰ ĐỘNG" / NO "KÔ IN TỰ ĐỘNG" --> OK

THAO TÁC IN BÁO CÁO

1/. Đăng nhập vào chế độ in báo cáo


BAT DAU ---> OK ---> MENU ---> 00000000 ---> OK

( 8 số 0 )

2/. THỰC HIỆN TUẦN TỰ CÁC BUỚC IN BÁO CÁO VÀO MỖI NGÀY NHƯ SAU:


Báo cáo DAILY (ngày)

BAO CAO --> NGAY --> OK

Lưu ý: Thực hiện thao tác xóa báo cáo cuối ngày vào phần Xóa Báo cáo ngày.

3/. Báo cáo ca / nhân viên (CLERK)


BAO CAO --> CA/NV --> OK

4/. Báo cáo chi tiết hàng hóa


BAO CAO --> CHI TIET --> OK

5/. Reset lại số liệu báo cáo


BAO CAO --> XOA B.CAO CUOI NGAY --> OK

CÁC BÁO CÁO KHÔNG BẮT BUỘC THỰC HIỆN VÀO CUỐI MỖI NGÀY

6/. Báo cáo ngày bất kỳ trong tháng


BAO CAO KHAC --> LICH SU B.C NGAY --> NHẬP VÀO NĂM THÁNG NGÀY (20090511) --> OK

7/. Báo cáo tháng


BAO CAO KHAC --> THANG --> NHẬP VÀO NĂM THÁNG (200905) --> OK

8/. Báo cáo định kỳ (từ ngày …. đến ngày)


BAO CAO KHAC --> DINH KY ---> NGAY DAU (20090511) --> NGAY CUOI (20090530) -->OK

9/. In lại một hóa đơn


BAO CAO KHAC --> NHAT KY --> NHẬP SỐ HÓA ĐƠN --> OK --> NHẬP SỐ HD -->OK

Hỗ trợ trực tuyến

Chat skype
KD TỔNG HỢP- 0938 922 844

LÀM ĐẠI LÝ- 0938 799 511

GIẢI PHÁP TÍNH TIỀN-0906665993