Cách khắc phục 1 số lỗi của máy tính tiền Casio

07/04/2015
Cách khắc phục 1 số lỗi của máy tính tiền Casio

 

Mã lỗi

Mô tả lỗi

Cách xử lý

E001

- Sai vị trí chìa khóa.

- Mở bàn của nhân viên thực tập

-    Chuyển chìa khóa về vị trí không còn báo lỗi.

+ {REG}, {RF} – Nhấn phím [TẠM TÍNH] hoặc các phím Tính tiền

+   {PGM}, {X}, {Z}, {X2/Z2} – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

-    Thoát ca hiện thời, quay về ca Thực tập và mở bàn rồi tính tiền.

E003

Lỗi khi nhân viên mở bàn đã được một nhân viên khác mở và chưa chuyển qua.

Lấy báo cáo Bàn đang mở xem bàn đó thuộc ca nhân viên nào. Dùng đúng ca nhân viên mở lại và tính tiền hoặc chuyển qua ca hiện thời.

E004

Lỗi không xác định

Thao tác Reset máy. Trường hợp không hết, vui lòng gọi kỹ thuật.

E005

Hết bộ nhớ.

Cài thêm bộ nhớ cho máy

E008

Chưa vào ca nhân viên

Nhập mã số và nhấn phím [VÀO CA]

E009

Nhập mật khẩu cho vị trí chìa khóa làm việc.

Nhập Mật khẩu và nhấn phím [TỔNG CỘNG]

E012

Hết giấy máy in cuộn lưu

Thay giấy mới cho máy in cuộn lưu

E013

Hết giấy máy in hóa đơn

Thay giấy mới cho máy in hóa đơn

E015

Lỗi máy in. Nguyên nhân thường do máy in đang in và bị cúp điện.

Thao tác reset máy. Nếu không hết, vui lòng gọi kỹ thuật hỗ trợ.

E016

Bắt buộc phải quay trở về vị trí {REG}. Nhân viên thực hiện hai giao dịch liên tiếp ở vị trí {RF}

Quay về vị trí {REG} rồi chuyển trở lại vị trí {RF} để tiếp tục trả hàng.

E017

Chưa mở bàn

Mở bàn rồi bán hàng

E018

Chưa nhập số hóa đơn

Nhập số hóa đơn cho bàn

E019

Chưa nhập số khách

Nhập số khách

E021

Mã hàng chưa nối nhóm

Chuyển sang vị trí lập trình và cài đặt nhóm hàng cho mã hàng

E023

Sắp hết kho

Nhập thêm hàng cho mã hàng

E024

Hết kho

Nhập kho cho mã hàng

E026

Chưa bán mã hàng bán kèm

Bán mã hàng bán kèm. Chức năng này thường dùng cho các điểm có bán món kem tự chọn tính theo viên.

E029

lỗi này xảy ra khi nhân viên cài đặt vô tình gán cho phím [TIỀN MẶT] một con số.

Xử lý:

 • Nhập một số lớn hơn số tiền của hóa đơn hiện thời và nhấn vào phím
  [TIỀN MẶT], hoặc
 • Nhấn phím [TIẾP KHÁCH] hoặc [THẺ]

Loại bỏ lỗi:

 • Chuyển chìa khóa về vị trí {PGM}
 • Vào ca nhân viên

Trên màn hình hiện P01

 • Nhập số 0 và nhấn phím [TIỀN MẶT], [TỔNG CỘNG]
 • Nhập số 3 nhấn phím [TỔNG CỘNG]

Trên màn hình hiện P03

 • Nhập số 0 và nhấn phím [TIỀN MẶT], [TỔNG CỘNG]

E031

Chưa nhấn phím [TỔNG CỘNG]

Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

E033

Chưa nhập số tiền khách đưa

Nhập số tiền khách đưa và nhấn phím [TIỀN MẶT]

E037

Giá trị tính tiền vượt quá giá trị cho phép.

Tạm thời tính tiền bằng phím khác hoặc thao tác reset máy.

Xem mục Xử lý lỗi E029 trang 26 để loại bỏ lỗi về sau.

E038

Chưa khai báo số tiền thu được

Tiến hành khai báo số tiền thu được

E040

Chưa in hóa đơn cho khách

Nhấn phím [IN HÓA ĐƠN]

E046

Đầy bộ nhớ bán hàng. Lỗi xảy ra khi số món hàng vượt quá số lượng ước tính ban đầu. Lỗi này thường không xảy ra ở máy
SE-C6000 và SE-S6000.

Tính tiền hóa đơn hiện thời hoặc Reset máy (xem Thao tác Reset máy).

Tạm tính hoặc tính tiền hóa đơn hiện thời

Loại bỏ lỗi:

 • Chuyển chìa khóa về vị trí {PGM}
 • Vào ca nhân viên
 • Nhập số 5 – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

Trên màn hình hiện P05

 • Nhập số 36 – Nhấn phím [TỔNG CỘNG]
 • Nhập số ước tính tối đa một hóa đơn có bao nhiêu món hàng nhưng không lớn hơn con số đang hiện ở dòng thứ 3 của máy.
 • Nhấn phím [TIỀN MẶT]
 • Nhấn phím [TỔNG CỘNG]

 

E049

Hết số lượng bàn

Kiểm tra xem các bàn đang mở, có bàn nào có giá trị 0 thì hủy bàn.

E050

Hết bộ nhớ món hàng cho bàn. Lỗi xảy ra khi tổng số món hàng bán vào các bàn vượt quá ước tính ban đầu.

Tính tiền bớt một số bàn.

E053

Bàn chưa được mở. Lỗi xảy ra khi quy ước mở bàn mới và bàn cũ.

Nhập số bàn và nhấn phím [BÀN MỚI]

E054

Số bàn không nằm trong giới hạn bàn được mở quy ước trước.

Nhập đúng số bàn trong giới hạn.

E055

Đang trong quá trình tách món

Nhấn phím [TẠM TÍNH] 2 lần để hoàn tất quá trình tách món.

E060

Máy in order tắt

Bật lại máy in order

E061

Máy in order bị lỗi

Kiểm tra máy in order

E062

Hết giấy máy in order

Thay giấy mới cho máy in order

E063

Máy in order đang bận

Máy sẽ tự xử lý và lỗi sẽ biến mất khi máy in order in hết các order trước

E064

Đầy bộ nhớ máy in order

Chờ khi hết lỗi rồi nhấn phím [TẠM TÍNH] hoặc các phím Tính tiền

E112

Chưa đóng máy in cuộn lưu

Mở nắp máy in, đè mạnh lên nắp máy in cuộn lưu

E114

Chưa đóng máy in hóa đơn

Mở nắp máy in, đè mạnh lên nắp máy in hóa đơn

E115

Kẹt giấy máy in hóa đơn

Mở nắp máy in, kiểm tra giấy máy in hóa đơn

E184

Còn bàn đang mở. Lỗi xảy ra khi còn bàn đang mở mà lấy báo cáo cuối ngày hoặc cuối ca

Tiến hành tính tiền các bàn đang mở hoặc lấy báo cáo Z bàn đang mở

E206

Bộ nhớ Cuộn lưu điện tử đầy

Lấy báo cáo Z cuộn lưu điện tử hoặc thao tác xóa cuộn lưu điện tử

Hỗ trợ trực tuyến

Chat skype
KD TỔNG HỢP- 0938 922 844

LÀM ĐẠI LÝ- 0938 799 511

GIẢI PHÁP TÍNH TIỀN-0906665993